Welcome to the web site of the project SMART+, supported by Interreg IV C and European Regional Development Fund (ERDF)!

O projekcie

Map of project countries

 

SMART+ to projekt wspierający innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach. Sześć regionów partnerskich z Hiszpanii, Niemiec, Polski, Grecji, Rumunii i Bułgarii nawiązało współpracę na rzecz rozwoju nowych pomysłów wsparcia sektora MŚP i rozpowszechniania ich w całej Europie.

 
Cele SMART+ to:
  • zwiększenie uczestnictwa firm z sektora MŚP w klastrach i sieciach współpracy;
  • poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do wyników badań i partnerów biznesowych;
  • tworzenie strategii promocji innowacyjnych pomysłów;
  • zwiększenie kompetencji pracowników sektora MŚP w zakresie badań
    i nowoczesnych technologii oraz zarządzania innowacjami w firmie poprzez szkolenia i wsparcie ze strony ekspertów;
  • poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do źródeł finansowania.
 
SMART+, jako mini-program, przewiduje realizację podprojektów, stwarzając instytucjom z regionów partnerskich możliwość realizacji innowacyjnych działań na rzecz wsparcia rozwoju sektora MŚP.
 
Podprojekty SMART+ zostały wybrane w drodze naboru, w którym instytucje regionalne (publiczne lub równoważne publicznym) były zaproszone do składania innowacyjnych propozycji projektowych. Każda z nich musiała angażować instytucje z co najmniej trzech regionów partnerskich SMART+. Najlepsze pomysły uzyskały dofinansowanie i możliwość rozpowszechnienia rezultatów przedsięwzięcia w wielu regionach Europy.
 
Projekt zakłada ponadto identyfikację dobrych praktyk, które będą stanowiły podstawę
do rozwoju strategii wsparcia innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionach partnerskich SMART+.

Krótka informacja

SMART+ to mini-program na rzecz innowacji w MŚP i promocji BRT na poziomie regionalnym. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC. SMART+ został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący INTERREG IVC w dniu 5.11.2009.

 

Social media

 
 
   
SMART + is a mini-program on Entrepreneurship and Innovation of SMEs at the regional level. The project is funded by the INTERREG IVC, financed by the European Union’s Regional Development Fund, helps Regions of Europe to work together for sharing experiences and good practices in the areas of innovation, the knowledge economy, the environment and risk prevention. SMART + was approved by the Monitoring Committee INTERREG IVC on November 5th, 2009.
This web site is designed and developed by the Bulgarian firm INAT - Ivaylo Bozhinov ET : http://www.inat.biz/