Welcome to the web site of the project SMART+, supported by Interreg IV C and European Regional Development Fund (ERDF)!

Despre proiect

Map of project countries

SMART+ este un proiect care sprijină inovarea în cadrul IMM-urilor şi care este finanţat prin programul INTERREG IVC. Şase parteneri din regiuni din Spania, Germania, Polonia, Grecia, România şi Bulgaria lucrează împreună pentru dezvoltarea unor noi idei care să contribuie la sprijinirea mediului de afaceri regional şi la schimbul de informaţii la nivel european.

Obiectivele proiectului SMART+ includ: 

-                      Încurajarea participării întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) în reţele şi clustere;

-                      Facilitarea accesului la RTD şi parteneri de afaceri;

-                      Dezvoltarea unor strategii pentru marketingul ideilor inovatoare ;

-                      Îmbunătăţirea capacităţii angajaţilor din IMM-uri în managementul RTD şi al inovării prin instruiri.

SMART+ este un mini-program, ceea ce înseamna că va fi o competiţie pentru subproiecte în cadrul acestuia. Cele mai bune idei vor fi selectate pentru a fi implementete şi promovate la nivel european. În cadrul fiecărui subproiect, vor coopera instituţii din cel puţin trei regiuni partenere.

Sub-proiectele SMART + au fost selectate printr-un apel de propuneri, în cadrul căruia organismele publice şi publice, (de ex: camere de comerţ, universităţi sau centre de tehnologie) ar putea prezenta ideile lor inovatoare în sprijinul întreprinderilor mici. Cele mai bune idei au fost selectate pentru a sprijini punerea lor în aplicare precum şi marketingul la nivel european. În cadrul fiecărui subproiect, cooperează instituţii din cel puţin trei regiuni partenere.

În cadrul măsurilor care vor fi dezvoltate şi folosite în cadrul proiectului, vor fi identificare exemple de bune practici. Acestea vor constitui baza pentru Carta SMART+, care va formula o strategie interregională pentru promovarea RTD în cadrul microîntreprinderilor. Pe de altă parte, aceste exemple vor fi utile în dezvoltarea planurilor de acţiune regionale.

 

Scurt informaţii

SMART+ este un mini-program de antreprenoriat şi inovare a IMM-urilor la nivel regional. Proiectul este finanţat de INTERREG IVC şi european, Fondul de Dezvoltare Regională (FEDR). SMART+ a fost aprobat de către Comitetul de Monitorizare INTERREG IVC pe 02/11/2009.

 

Social media

 
 
   
SMART + is a mini-program on Entrepreneurship and Innovation of SMEs at the regional level. The project is funded by the INTERREG IVC, financed by the European Union’s Regional Development Fund, helps Regions of Europe to work together for sharing experiences and good practices in the areas of innovation, the knowledge economy, the environment and risk prevention. SMART + was approved by the Monitoring Committee INTERREG IVC on November 5th, 2009.
This web site is designed and developed by the Bulgarian firm INAT - Ivaylo Bozhinov ET : http://www.inat.biz/